• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • กิจกรรมรวมพลังรักษ์หาด

กิจกรรมรวมพลังรักษ์หาด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงแรมถาวรบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา ได้อนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ให้กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “รวมพลังรักษ์หาด” ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรทางทะเล โดยมีเด็กนักเรียนจาก Phuket Home School, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว, โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ทั้งหมดรวม 33 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะอาจารย์และนักศึกษา  ร่วมเข้าโครงการรวมพลังรักษ์หาด โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม รร. ถาวรบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปา ทำหน้าที่ให้ความรู้และพาน้องๆลงดำน้ำตื้นเยี่ยมชมสถานที่ปลูกฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเลของภูเก็ตสืบต่อไป