• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 12

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 12

โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วม

โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(ต่อเนื่อง) กิจกรรมการจัดวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า สำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และปลูกเพื่อฟื้นฟูปะการัง บริเวณแนวปะการังอ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต

    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมดจำนวน 40 ชุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไปแล้วจำนวน 20 ชุด และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา จึงได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้อยไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูปะการังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถจัดวางวัสดุลูกถ้วยไปได้ จำนวน 20 ชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการและอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 17 คน พร้อมทั้งปลูกปะการังบนวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวนประมาณ 120 โคโลนี

     ทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ดำเนินการวางลูกถ้วยไปทั้งหมด 40 ชุดแล้วและจะดำเนินการระดมเครือข่ายนักดำน้ำอาสาสมัครและผู้ที่สนใจเข้าร่วมปลูกปะการังบนโครงลูกถ้วยที่จัดวางไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562