• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง และเก็บขยะทะเล อ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง และเก็บขยะทะเล อ่าวนาคาเล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2560 ส่วนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้ร่วมกับโรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการัง และเก็บขยะทะเล บริเวณหาดนาคาเล อ่าวป่าตอง โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 15 คน ดำเนินการปลูกกะการังโดยการเก็บเศษปะการังที่แตกหักเสียหายจากกิจกรรมนักท่องเที่ยว และคลื่นลม ยึดติดปะการัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 230 โคโลนี นอกจากนี้ ยังได้เก็บขยะและดาวมงกุฎหนามในแนวปะการัง ได้ขยะประเภทเศษอวน และเชือกรวมทั้งสิ้นจำนวน 24 กิโลกรัม ดาวมงกุฏหนาม 14 ตัว การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูปะการังในพื้นที่นำร่อง