• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • การสำรวจแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

การสำรวจแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.05 น. เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติอ่าวป่าตอง จำนวน 1 คน ได้ทำการสำรวจแนวปะการังในอ่าวนาคาเลด้วยวิธี Permanent Line Intercept Transect ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้ทำการสำรวจ โซน Reef flat (A) ที่ระดับความลึก 0-3 เมตร พบปะการังเป็น 24.48% ปะการังตาย 30.63% ทราย 11.71% หิน 21.87% และเศษซากปะการัง 11.31% สัดส่วนระหว่างในโซน A1 มีความสมบูรณ์ปานกลาง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจแนวปะการังในโซนอื่นต่อไป