• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • โครงการฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่อง จังหวัดภูเก็ต

โครงการฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่อง จังหวัดภูเก็ต

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้เข้าร่วมดูความก้าวหน้าและหารือกับคุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ และ คุณยอห์น ถาวรว่องวงศ์ ผู้บริหารในเครือโรงแรมถาวร กรุ๊ป เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่หน้า โรงแรมถาวรบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อ่าวป่าตอง รวมทั้งการดำเนินงานการจัดทำศูนย์ศึกษาทดลองอนุบาลปะการังและการเรียนรู้การปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่อ่าวป่าตอง โดยแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของโครงการที่จะดำเนินการ และคุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์ ผู้อำนายการในเครือโรงแรมถาวร กรุ๊ป ได้อธิบายถึงระบบขั้นตอนและการทำงานของบ่ออนุบาลปะการังในห้องอนุบาลปะการังของตัวโครงการ
      ทั้งนี้โรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ทแอนด์สปา จะรีบดำเนินการตามแผนงานที่ได้พูดคุยและเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และ อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน กรม ทช.