• Home
  • /
  • Events/News
  • /
  • กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 11

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูแนวปะการังอ่าวนาคาเล (อ่าวป่าตอง) ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 โรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมดจำนวน 40 ชุด ทางโรงแรมถาวรบิช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์สปา จึงได้จัดกิจกรรมวางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าสำหรับเป็นฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ และได้ปลูกเศษปะการังที่แตกหักเพื่อฟื้นฟ ูบนลูกถ้วยไฟฟ้า บริเวณอ่าวนาคาเล หน้าโรงแรมถาวรบิช ฯลฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำ จำนวน 13 คน  ทั้งนี้ได้วางวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไป จำนวน 20 ชุด(จาก 40 ชุด) พร้อมทั้งปลูกปะการังบนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวนประมาณ 80 โคโลนี บนวัสดุลูกถ้วย 7 ชุด ด้วยกาวอีพ็อกซี่  จำนวน 22 คู่  โดยยังคงเหลือวัสดุลูกถ้วยอีก 13 ชุด ที่ยังไม่ได้นำปะการังไปปลูก ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการเป็นขั้นตอนต่อไป